Ιατρείο

Χάρτες ιατρείων

                             Το πρώτο ιατρείο βρίσκεται στους Αμπελόκηπους.


 

                                  Το δεύτερο ιατρείο βρίσκεται στην Κερατέα.

                                                 (τοποθεσία Λαϊκής Αγοράς)